پیاده سازی انواع فایل های صوتی

به بهانۀ وقوع زلزله در کرمانشاه

ایران کشوری لرزهخیز است و بر روی یکی از دو کمربند بزرگ زلزله جهان موسوم به «آلفا» قرار دارد و گاهاً زمین‌لرزههای بزرگی در آن بوقوع میپیوندد.
از سال ۱۳۴۰ تاکنون زمین‌لرزههای مختلف و در مواقعی ویران کننده مناطق مختلف کشور را با خسارات و تلفات سنگینی روبرو کرده است. آخرین آنها، زمین لرزۀ شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان سال ۱۳۹۶ در استان کرمانشاه بود که در منطقه مرزی «ازگله» سر پل ذهاب با قدرت ۳/۷ در مقیاس ریشتر به وقوع پیوست.
قبل از آن زلزلۀ بم در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاد.

زمین‌لرزهای که در سال ۷۹ در دو استان زنجان و قزوین با قدرت ۲/۵ در مقیاس ریشتر به وقوع پیوست، مناطق طارم، خدابنده، ابهر، خرمدره و سلطانیه و همچنین بویین زهرا را لرزاند و خسارتها و تلفاتی به بار آورد. بیش از ۵۰۰ نفر بر اثر وقوع این زمین‌لرزه کشته شدند.
بزرگترین زمین‌لرزهای که در سالهای اخیر در ایران به وقوع پیوست مربوط به ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ در استانهای گیلان و زنجان با قدرت ۳/۷ در مقیاس ریشتر بود. این زمین‌لرزه بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشت که خونبارترین زمین‌لرزه در ایران به حساب میآید. این زلزله در عرض چند ثانیه ۲۷ شهر و ۱۸۷۱ روستا را به مساحت حدود یک هزار و یک۱۰۰ کیلومتر مربع، ویران کرد. این در حالی است که دیگر کشورهای منطقه مانند، ترکیه، سوریه، ارمنستان و یا افغانستان نیز به دلیل قرار گرفتن در این خط زلزله با تعداد بیشماری از این قبیل زمین‌لرزهها رو‌به‌رو هستند.

حقیقت این است که سکوت در مقابل این پدیده طبیعی و ویژگیهای آن شاید روش ناپسندی باشد و حتی باید این پدیده را بهتر شناخت و راههای مواجهه و برخورد با آن را با مردم مطرح کرد. به این خاطر باید جدی بودن خطر زلزله را همیشه یادآور شد و با درسآموزی از نحوه رفتار و توفیقات مردم دیگر کشورها و شهر هائی که در آن جا زلزله صورت گرفته به راههای مقابله با این پدیده دست یافت.
با توجه به این که کشور ایران از نظر جغرافیایی در منطقهای زلزله‌خیز واقع شده، تا کنون زلزلههای زیادی را به خود دیده است که در طول زمانهای مختلف تلفات جانی و خسارات مادی بسیاری به بار آورده است.
زلزله علاوه بر اینکه از نظر تاریخی سابقه داشته از نظر برنامهریزی در آینده باید مورد توجه قرار گیرد و نباید در مورد آن غفلت و سهل‌انگاری شود. تا کنون سمینارها و نشستهای زیادی در این زمینه برگزار شده، اما شاید بیشترین آنها به امکان وقوع زلزله در شهر تهران پرداختهاند.

چقدر خوب میشد با برنامهریزیهای مناسب نسبت به مقاومسازی ساختمانها به روش کاملاً علمی اقدام میشد. سال گذشته بعد از فاجعۀ اتشسوزی ساختمان پلاسکو یکی از مسئولین ستاد بحران شهر تهران در مصاحبهای اظهار داشته بود ما نقشههای مناسبسازی و مقاومسازی ساختمانهای فرسوده را تهیه کردهایم و حتی راه کار عملیاتی کردن آن را نیز تعیین کردهایم ولی متأسفانه از آن استقبال نشده است.
شاید لازم باشد در کنار مطالعات و کارهایی که صورت میگیرد میزان آگاهی و فرهنگ مردم در مواجهه با این گونه مسائل نیز بالا برود. درست است که ما از نظر جغرافیایی در منطقهای زلزله‌خیز هستیم اما باید این را هم در نظر داشته باشیم که کشورهای دیگری نظیر ژاپن در طول سال با زمین‌لرزههای متعددی روبرو هستند و را هکار آن را همیافتهاند.
یکی از صاحب‌نظران در امور زلزله در همایشی که در مورد احتمال زلزله در شهر تهران برگزار شده بود میگفت: «ما جزء معدود شهرهائی هستیم که بر روی گسل واقع و ساخت و ساز فراوان بر روی گسل را داریم لیکن فاقد ضوابط مصوب ساخت و ساز بر روی گسل هستیم». بعضی از ساخت و سازها بر روی گسل، برخی در کنار گسل و بسیاری دور از گسلها انجام میگیرد. بدیهی است که ساخت و سازها باید بر طبق اصول صحیح علمی و مهندسی صورت گیرد تا کمترین آسیب را از این نوع داشته باشیم.

در بسیاری از شهرهای دنیا پدیدههای سیل و طوفان مطرح اما در کشور ما با وجود گسلهای بسیار پدیده زلزله محتملتر است. بسیاری از اتفاقاتی که پس از وقوع یک حادثه بزرگ به وجود میآید ناشی از استرس و اقداماتی است که افراد صدمه دیده انجام میدهند.
در زلزله آسیبهای اجتماعی بر مدیریت بحران تأثیر میگذارد. در بعضی مواقع آنقدر آسیبهای اجتماعی زیاد شده که اصل مدیریت بحران فلج میشود. قبول تجربه کشورهای موفق و ناموفق در این میان می‌تواند بسیار کارساز باشد. زلزله همانگونه که در کشور ما اتفاق میافتد در کشورهای دیگر نیز واقع شده است.
آیا به راستی کدام نهاد به جمعآوری تجربههای موفق و نا موفق این کشورها پرداخته تا برای تجربههای موفق برنامهریزی صورت گیرد؟ از زلزله بم چه تجربیاتی را برداشت کردیم؟ در زلزله بم که یک شهر بزرگ با کوچههای عریض و فاقد ساختمانهای بلند بود چه مستنداتی جمعآوری شده و اکنون این مستندات کجاست؟ آیا این تجربیات اصلاً وجود دارد و اگر هست دست چه کسی است؟ چگونه ما برای بزرگ شدن فرزندان آسیب دیده مدیریت کردیم؟! این است که مستندسازی برای انجام مطالعه و نه برای قاب کردن و در اطاق مدیران قرار دادن از اهمیت خاصی برخوردار است. پیامبر اکرم میفرمایند: « الصِحَت و الامان» دو نعمت مجهول است و ما تا زمانی که آنها را از دست ندادهایم به اهمیت آنها پی نمیبریم یکی سلامتی و دیگری امنیت!
فهرستی از زمان و میزان قربانیان زمین‌لرزههای به وقوع پیوسته در ایران در ذیل به طور خلاصه ارائه میشود.
– آوریل سال ۱۹۶۰ (فروردین / اردیبهشت ۱۳۳۹) ۴۵۰ تن در شهر لار، واقع در جنوب کشور کشته شدند.
– سپتامبر ۱۹۶۲ (شهریور / مه ۱۳۴۱) ۱۱ هزار تن کشته و ۲۰۰ روستا در غرب تهران ویران شد. ()
– اوت ۱۹۶۸ (مرداد / شهریور ۱۳۴۷) حدود ۱۰ هزار تن در استان خراسان جان سپردند.
– آوریل ۱۹۷۲‌(فروردین / اردیبهشت ۱۳۵۱) پنج هزار و ۴۴ تن در جنوب کشور کشته شدند.
– آوریل ۱۹۷۷ (فروردین / اردیبهشت ۱۳۵۶) حدود ۹۰۰ تن در منطقه اصفهان جان باختند.
– سپتامبر ۱۹۷۸ ((شهریور / مهر ۱۳۵۷) ۲۵ هزار تن در شرق ایران کشته شدند.
– نوامبر ۱۹۷۹ (آبان / آذر ۱۳۵۸) ۶۰۰ تن در شمال شرقی ایران جان سپردند.
– ژوئن ۱۹۸۱ (خرداد / تیر ۱۳۶۰)، یکهزار و ۲۸ تن در استان کرمان کشته شدند.
– ژوئیه ۱۹۸۱ (تیر/ مرداد ۱۳۶۰) یکهزار و ۳۰۰ تن در استان کرمان جان باختند.
– ۲۱ ژوئن ۱۹۹۰ (۳۱ خرداد ۱۳۶۹) حدود ۴۰ هزار تن در شهر رودبار در شمال کشور در اثر سنگینترین زمین‌لرزه کشته شدند.
– ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ (۱۰ اسفند ۱۳۷۵) حدود یک هزار و ۱۰۰ تن در اردبیل کشته شدند. بزرگی آن زمین‌لرزه، ۵/۵ درجه در مقیاس ریشتر بود.
– ۱۰ مه ۱۹۹۷ (۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۵) یکهزار و ۶۱۳ تن در بیرجند بر اثر زمین‌لرزه با بزرگی ۱/۷ درجه در مقیاس ریشتر، جان باختند.
به گفته کارشناسان امور شهری مقاومسازی ساختمانها و تقویت سازههای ساختمانی در امور شهرسازی و احداث بنا در شهرها و استفاده مناسب از تحقیقات در حوزه زمینشناسی و اقلیمی اساسی از جمله مؤلفههای بسیار مهمی است که در کاهش خسارت و تلفات زمین‌لرزههایی از این دست میتواند نقش مهمی داشته باشد.این واقعیت که ایران در کمربند زلزله جهانی قرار دارد و استفاده از تجربیات دیگر کشورهای زلزلهخیز و موفق در ساماندهی به امور شهری و مقاومسازی شهرها در مناطق زلزلهخیز بیش از گذشته احساس میشود.
کارشناسان فن معتقدند در صورتی که هزینههای گزاف امدادرسانی و جبران خسارتهای مادی و معنوی حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله در مسیر بازسازی و ایجاد تغییرات بنیادی در حوزه شهرسازی و تمهیداتی لازم برای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه قرار گیرد، نتایج به مراتب بهتر از گذشته خواهد بود.
نقل آمار از سایت های خبری

پست شده در اجتماعی, اخبار, پیاده سازی, تایپ, مقاله با برچسب: , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

Design by saberi564