اهداف

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی است و سعی داریم کاری فرهنگی ارائه دهیم. هدف اصلی ما معرفی و شناساندن خدمات تایپ و تبدیل فایل های صوتی به متن می باشد اما در کنار آن از کلیه دوستانی که دستی بر قلم دارند تقاضا داریم با رعایت شئونات و مقررات اسلامی مطالب خود را در این سایت با دیگران به اشتراک بگذارند.

Design by saberi564