بهاریه نوروزی سعدی

 

برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

چو آتش در درخت افکند گلنار

دگر منقل منه آتش میفروز

چو نرگس چشم بخت از خواب برخواست

حسد را گو دشمنان را دیده بردوز

بهاری خرم است اِی گل کجاییش

دیدگاهتان را بنویسید