۱۶ باب ششم در قناعت حکایت ********* خدا را ندانست و طاعت نکرد که بر بخت و روزی قناعت نکرد قناعت توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهانگرد را سکونی بدست آور ای بی ثبات که بر سنگ گردان …

باب ششم در فضیلت قناعت ادامه مطلب »

روشی آسان و راحت برای درمان و پاکسازی خود و دیگران دوستت دارم متاسفم لطفاً مرا ببخش سپاسگزارم جو ویتالی در کتاب محدودیت صفر حقیقتی که همۀ اصول مهم معنوی، علمی و روانشناسی ارائه دادهاند را در سادهترین شکل بیان …

هُواپونوپونو چیست ادامه مطلب »

********** http://www.saberi564.ir ترجمه سوره یوسف ۱۱۱ آیه. سوره یوسف دوازدهمین سوره قرآن کریم خداوند در این سوره به بیان سرگذشت حضرت یوسف پیامبر می پردازد. ۱- به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، الر، آن آیات کتاب آشکار است. ۲- ما آن …

ترجمه سوره یوسف ادامه مطلب »

مباهله چیست یکی از رویدادهای صدر اسلام که نشانهای بر حقانیت دعوت حضرت محمد (ص) است مباهلۀ مسیحیان نجران با پیامبر است. مباهله درخواست لعن و نفرین الهی برای اثبات حقانیت است و بین دو طرفی رخ می‌دهد که هر …

مباهله چیست ادامه مطلب »

ترجمه قرآن مجید سوره بقره ۲۸۶آیه ۱- به نام خداوند بخشنده بخشایشگر الف لام میم. ۲- آن کتاب با عظمتیست که شک در آن راه ندارد و مایۀ هدایت پرهیزکاران است. ۳- پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب (آنچه از …

ترجمه سوره بقره۲۸۶آیه ادامه مطلب »

طی چند سالی که به کار پیادهسازی مشغولم بار ها مصاحبهها و مقالاتی را در مورد استارتاپها و شتابدهنده ها پیاده کردهام. در همۀ این فایلها فقط نامی از استارتاپ و شتابدهنده برده شده بود. دیروز که یک نفر از …

استارتاپ و شتاب دهنده چیست؟ ادامه مطلب »

********** http://www.saberi564.ir مناظره خسرو و فرهاد نخستین بار گفتش کز کجایی؟بگفت از دار ملک آشنایی بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟ بگفت اَندُه خرند و جان فروشند بگفتا جان فروشی در ادب نیست بگفت از عشق بازان این عجب …

مناظرۀ خسرو و فرهاد ادامه مطلب »