عبدالرحمن جامی. مولانا نورالدّین عبدالرّحمن جامی (۸۱۷- ۸۸۹هـ.ق) از شاعران و نویسندگان بزرگ قرن نهم و از عارفان شهیر است. آثار متعددی به نظم و نثر از وی باقی مانده