فریدالدین عطار داستان رابعه اولین زن شاعر را در کتاب الهی نامه خود به این صورت نقل نموده است. چنین قصه, که دارد یاد هرگز؟ چنین کاری, که را افتاد هرگز؟ رابعه. یگانهْ دختر کعب امیر بلخ بود. چنان لطیف …

داستان رابعه و بکتاش از عطار ادامه مطلب »

عبدالرحمن جامی. مولانا نورالدّین عبدالرّحمن جامی (۸۱۷- ۸۸۹هـ.ق) از شاعران و نویسندگان بزرگ قرن نهم و از عارفان شهیر است. آثار متعددی به نظم و نثر از وی باقی مانده که از آن جمله کتاب بهارستان است که آن را …

عبدالرحمن جامی ادامه مطلب »