درمان بیماری های ژنتیکی در کشور

درمان بیماری های ژنتیکی در کشور با اجرای پروژه ایرانوم
وزیر بهداشت گفت: پروژه ایرانوم تلاشی است برای اینکه از مراکز علمی دنیا عقب نمانیم و می تواند به درمان بیماری های ژنتیکی در کشور کمک کند.

دکتر سید حسن هاشمی در مراسم افتتاح پروژه ایرانوم در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: بخشی از متولدین کشور دارای معلولیت
های مختلفی هستند. از یک و نیم میلیون نفری که هر ساله متولد می شوند، حدود ۲ درصد دچار معلولیت هستند که این موضوع به ژن آنها بستگی دارد.

وی گفت: در صورتی که اطلاعاتی را در مورد تغییرات ژنتیکی آنها بتوانیم پیدا کنیم، از تولدهای مکرر جلوگیری می شود و چون برخی از خانواده ها ۳ تا ۵ مورد از یک
جنس معلولیت دارند، علم ژنتیک می تواند برخی از آنها را درمان کند زیرا معلولیت در بخشی از ژنوم آنها مشخص است و می توان با شناسایی آن معلولیت را درمان کرد.

هاشمی یادآور شد: بخشی از علم ژنتیک نیز بلندپروازی علم پزشکی است که برای هر فردی متناسب با بیماری که برای وی اتفاق افتاده باید داروی متناسب با ژن او برایش
از نظر نوع و مقدار تجویز شود.

هاشمی یادآور شد: این موضوع بخشی از علم مدرن است که هم اکنون ما سعی کرده ایم که از مراکز علمی دنیا عقب نمانیم و در مراکز متعددی از جمله دانشگاه علوم بهزیستی،
شیراز و مشهد این پروژه ها را اجرایی کنیم.

وزیر بهداشت گفت: اگر روزی ژنتیک بتواند معلولان ذهنی را که در حوزه های مدیریتی چه هویدا و چه ناپیدا هستند درمان کند، خدمت بزرگی کرده است. چرا که بزرگترین
مشکل بشر، جهل بشر است و ما خیلی وقتها خیلی از راه هایی که دیگران رفته اند را دوباره می رویم و از دانش بشر و توانمندی خودمان، خود را محروم می کنیم.

وی گفت: آنچه امروز در ایران شروع کرده ایم، ۲۰ سال پیش در مراکز تحقیقاتی دنیا شروع شده است. اگر آنجایی که نمی دانیم و تلاش می کنیم قابل تقدیر است، اما اگر
می دانیم و دوباره یک راه را می رویم ناراحت کننده است.

هاشمی با اشاره به فلک کردن دانش آموزان چپ دست در زمان قاجار خاطرنشان کرد: مشابه این برای بشر امروز هم هست و برخی بعد از ۱۵۰ سال هنوز بر برداشتهای شخصی
خود تاکید می کنند.

وی اظهارداشت: سازمان بهزیستی، وزارت رفاه و وزارت کشور نیاز به انجام مطالعات کلان در حوزه های اجتماعی دارند و باید سفارش دهنده این مطالعات در زمینه های
تنوع، تناقضاتث و متاسفانه اختلاف طبقاتی که امروز وجود دارد، باشند و از توان دانشگاه ها استفاده کنند.

هاشمی بیان کرد: در عین خوشحالی از تاسیس مرکز ژنومیک دانشگاه علوم بهزیستی و پروژه ایرانوم غصه دار هم شدم چرا که تمام هزینه های این پروژه یک میلیون یورو
بیشتر نبود و با این مقدار پول دل این تعداد دانشمند و جوان علاقه مند به رشد و تعالی شاد شد.
نقل از : ایران سپید

دیدگاهتان را بنویسید