علل سقوط در خواب

علت های سقوط در خواب

آیا تا به حال هنگام خواب احساس سقوط از دره یا جایی بلند را کرده اید؟
این نوع خواب بسیار رایج است. یعنی خواب دیدن این که شما در حال سقوط از یک صخره، ساختمان، سقف، یک هواپیما یا از یک بلندی هستید. افسانه‌ای وجود دارد که می گوید اگر شما خواب سقوط از جایی را ببینید و قبل از اینکه به زمین بخورید از خواب نپرید، می‌میرید، اما این افسانه درست نیست و شما نمی‌میرید.
برای درک خواب سقوط، شما نیاز دارید به چیزی که در زندگی بیداریتان در حال وقوع است، نگاهی بیندازید. سقوط بیانگر از دست دادن کنترل است. وقتی سقوط می‌کنید، شما کنترل و دستاویزی ندارید که از آن کمک بگیرید، به آن تکیه کنید. پس خواب اینکه در حال سقوط هستید، مشابه وضعیتی در زندگی بیداریتان است که کنترل ندارید یا کنترلتان را از دست داده‌اید. شما احساس مغلوب شدن می‌کنید. شاید در مدرسه، در محیط کار‌تان، در خانه و زندگی شخصی‌تان یا شاید در روابط شخصی‌تان احساس مغلوب شدن می‌کنید. احساس می‌کنید جای پای محکم خود را از دست داده‌اید و دیگر قادر نیستید که از پس نیاز های زندگی روزانه تان، برآیید.
سقوط بیانگر نا امنی است. سقوط به این معنی است که شما حس امنیت، ثبات و اعتماد به نفس نمی‌کنید. شما مطمئن نیستید که در یک شرایط خاص یا در رابطه‌تان، در کجا ایستاده‌اید. شاید شما در ریسک از دست دادن شغلتان یا از دست دادن خانه تان هستید. این از دست دادن به شما این حس را می‌دهد که این اتفاقات زیر پای شما را خالی می‌کند. به علاوه خواب دیدن اینکه سقوط می‌کنید بیانگر حس شرم، حقارت، آسیب‌پذیر بودن و یا عزت نفس پایین است. شما از این می ترسید که انتظارات دیگران را تأمین نکنید یا دیگر از پس وضع موجود بر نیایید. اگر اخیراً وظایفی به دوش شما گذاشته شده است، عجیب نیست اگر خواب سقوط ببینید. سقوط بیانگر رفتار بی‌احتیاط است. خواب دیدن اینکه سقوط می‌کنید، ممکن است هشداری باشد که به خودتان بیایید زیرا رفتاری بی‌احتیاط دارید یا تصمیمات ضعیفی می‌گیرید. شما مسیر اشتباهی را در زندگی دنبال کرده اید و اگر به همین مسیر ادامه دهید، سرتان به سنگ می خورد.
سقوط در خواب می‌تواند مصداقی از سقوط و از دست دادن شما نسبت به وضعیت مطلوب و خوب فعلی شما باشد. سقوط نتیجۀ فیزیولوژی است. تغییرات فیزیولوژیکی در بدن وقتی که به خواب می‌روید، ممکن است در ادامه باعث شود که خواب سقوط ببینید. وقتی شما خواب سقوط می بینید، شما ممکن است حس کنید که کل بدنتان تکان تکان می خورد یا به طور ناگهانی حرکت می‌کند. این حرکت ناگهانی، به عنوان پرش میو کلونیک شناخته می‌شود و برخی اوقات آنقدر شدید است که شما را از خواب می پراند.
نتیجه گیری :
برای درک و تفسیر خواب سقوط، به این نگاه کنید که چه چیز در زندگی بیداری‌تان در حال وقوع است که می‌تواند در مورد خواب، مد نظر قرار گیرد. در کجای زندگی‌تان حس می کنید که کنترل را از دست داده‌اید؟ چه چیز باعث نا امنی شما می‌شود؟
نقل از دکتر آرام

دیدگاهتان را بنویسید