پرواز روح

پرواز روح چیست/.
بدن انسان علاوه بر جسم فیزیکی از کالبد‌های انرژیکی تشکیل شده است. این کالبد‌های انرژیکی اسامی مختلفی دارند. گفته می‌شود بدن انسان دارای هفت تا ۹ کالبد است که به صورت لایه لایه تا فاصلۀ تقریباً ۹۰سانتی روی هم قرار گرفته‌اند. هر یک از این لایه‌ها اسامی خاص خود را دارد.
اولین کالبد جسم انسان است و کالبد‌های انرژیکی، نجومی، احساسی، معنوی، بترتیب بعد از آن قرار گرفته‌اند. گاهی می‌توانیم با تمرین کالبد اختری را بیرون ببریم که بتواند سوای از جسممان تجربه‌ای را داشته باشد. گاهی افراد هنگام خواب در ذهن خود متوجه می‌شوند از جا بلند شده و می‌توانند تجربه‌ای را داشته باشند. کالبدی که هنگام خواب می‌تواند از بدن ما خارج شده و هشیاری ما همراه با او برود را کالبد اختری یا نجومی می‌نامند. به همین خاطر در بعضی جا‌ها پرواز روح را به برون فکنی اختری و برون فکنی نجومی هم میشناسند.

بیشتر بخوانید
http://www.saberi564.ir

برون فکنی ؟!

: برخی از افراد از تجربه حس جدا شدن روح از بدنشان در خواب یا بیداری می‌گویند.
آنچه برون فکنی نام دارد و برخی قادرند به طور ارادی آن را تجربه کنند.

: برون‌فکنی یا تجربه خروج از بدن، احساس جدا شدن روح از بدن فیزیکی است که به آن برون فکنی اثیری (Astral Projection) نیز گفته می‌شود.
در واقع نوعی حالت خاص بین خواب و بیداری است که ۱۰ درصد مردم چنین حالتی را تجربه و البته درصد کمی به اختیار خود این کار را کرده‌اند.
برونفکنی اثیری اغلب به عنوان بخشی از تجربه نزدیک به مرگ (NDE) به‌شمار می‌آید. اما این به معنی مرگ یا در معرض خطر مرگ قرار گرفتن نیست.
کسانی که چنین تجربه‌ای داشته‌اند جزئیاتی را مشاهده کرده‌اند که پیش از آن برایشان ناشناخته بوده‌است.
با اینکه دانشمندان چیز کمی درباره این پدیده می‌دانند اما از نظر برخی معتقدان به نهان‌شناسی یا طرف‌داران عصر جدید، فرافکنی اثیری حالتی از خودآگاهی است که در آن انسان آگاهی‌اش را از کالبد فیزیکی به کالبد اثیری منتقل می‌کند و در این حالت دنیای اثیری را تجربه می‌کند.
مسأله برون فکنی روح پدیدۀ جدید و نادری نیست که در یک دوره خاص به وجود آمده باشد. بلکه پدیده‌ای اصیل و واقعی است که در تمام دوران زندگی بشر برای افراد خاص وجود داشته است.
این مسأله بین اقوام مصر قدیم، چین و هند به عنوان یک باور وجود داشته است و گفته می‌شود یک توانایی طبیعی برای نوع بشر است و هر انسانی می تواند آن را تجربه کند.

شاله (chally)‎ می‌گوید: از دیدگاه انسان ابتدایی، روان (روح) به بدن پیوندهای ویژه‌ای دارد و خود می‌تواند به طور مستقل سرچشمه اعمال و کارهایی گردد. به هنگام زنده بودن جسم می‌تواند بدن را ترک کرده و منشا اثراتی خارجی شود. در حالی که در همان هنگام نیز قادر است نوعی عمل حضور را بر بدن انجام دهد.

: برون فکنی دو نوع است:

۱- برون فکنی ارادی؛ که هیچ عامل دیگری در آن دخیل نیست وشخص می‌تواند با اراده خود آن را انجام دهد.

۲- برون فکنی غیر ارادی؛ که در اثر عوامل دیگر مانند بیهوشی و خواب مغناطیسی مدیوم به طور ناخودآگاه صورت می‌گیرد و به طور غالب فرد از جدایی روح از بدنش آگاهی ندارد و ممکن است بعد از آن متوجه گردد.

فرق عمده‌ای که بین این دو وجود دارد آن است که در برونفکنی غیرارادی، عقل خودآگاه فرد از کار می‌افتد و به طور معمول نمی‌داند که روح از بدنش جدا شده ولی در برون فکنی ارادی چون با اختیار فرد صورت می‌گیرد، از جدایی روح آگاهی می‌یابد.
این حالت در برخی با یک ضربه روانی یا فیزیکی یا به‌کارگیری داروهای روان‌پریشی یا وضعیت شبیه خواب رخ می‌دهد. این تجربه را می‌توان در مراقبه و آرامش از طریق تصور و تجسم انجام داد.
تحقیقات اخیر در سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد که تا حدی فرافکنی اثیری را می‌توان با تحریک مستقیم مغز تجربه کرد. بعضی متخصصین عصب‌شناسی با استفاده از واقعیت مجازی و استفاده از عینک مخصوص و تحریکات عصبی خاص نیز توانسته‌اند حس خروج از بدن را در افراد ایجاد کنند. فقط افراد بزرگ و عارف و متخصص در بیداری همراه با اختیار می توانند این کار را انجام دهند.
این کار می تواند توسط همه ی افراد در هنگام خواب صورت گیرد اما باید قدرت روحی مناسبی نیز داشته باشند. البته هر خوابی برون فکنی نیست بلکه پیش از آن تصمیم بر برون فکنی لازم است و این حالت ممکن است ارادی یا غیر ارادی رخ دهد.
برون‌فکنی می‌تواند در موارد زیر نیز به صورت غیر ارادی اتفاق بیفتد.
— هنگام بیهوشی مغناطیسی یا خواب مصنوعی هیپنوتیزم
— هنگام بیهوشی جراحی
— هنگام بیهوشی از طریق داروهای مخدر و بیهوش کننده.

دیدگاهتان را بنویسید