پیاده سازی انواع فایل های صوتی

حکایت سیر و پیاز

سیر یک روز طعنه زد به پیاز
که تو مسکین چقدر بد بویی

گفت: از عیب خویش بی‌خبری
زآن ره از خلق عیب می‌جویی!

گفتن از زشت رویی دگران
نشود باعث نکو‌رویی

تو گمان می‌کنی که شاخ گلی
به صف سرو و لاله می‌رویی

یا که هم‌بوی مشک تاتاری
یا ز ازهار باغ مینویی

خویشتن بی‌سبب بزرگ مکن
تو هم از ساکنان این کویی

ره ما گر کج است و ناهموار
تو خود این ره چگونه می‌پویی

در خود آن به که نیک‌تر‌نگری
اول آن به، که عیب خود گویی

ما زبونیم و شوخ جامه و پَست
تو چرا شوخ تن نمی‌شویی؟

پست شده در پیاده سازی, تایپ, شعر, مشاهیر, معاصر با برچسب: , , , , , , ,

پاسخ دهید

Design by saberi564