پیاده سازی انواع فایل های صوتی

حکایت

آورده اند که نوشیروان را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود , غلامی به روستا رفت تا نمک آ رَد . نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و دِه خراب نگردد , گفتند از این قدر چه خلل آید ,گفت: بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است و هر که آمد مزیدی بر آن کرده تا به این حد رسیده! !!!
اگر ز باغ رعیت مَلِک خورد سیبی
بر اورند غلامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشگریانش هزار مرغ بر سیخ

پست شده در مشاهیر

دیدگاهتان را بنویسید

Design by saberi564