گر به تو افتدم نظر

طاهره قرهالعین

 

طاهره قره العین

 

گر به تو افتدم نظر چهره به چهره، رو‌به‌رو

شرح دهم غم تو را نکته به نکته، مو به مو

 

از پی دیدن رُخَت همچو صبا فتاده‌ام

خانه به خانه، در به در، کوچه به کوچه، کو به کو

 

می رود از فراغ تو خون دل از دو دیده‌ام

دجله به دجله، یم به یم، چشمه به چشمه، جو به جو

 

دور دهان تنگ تو عارض عنبرین خط است

غنچه به غنچه، گل به گل، لاله به لاله، بو به بو

 

ابرو و چشم خال تو صید نموده مرغ دل

شرح به شرح، دل به دل، مهر به مهر، خو به خو

 

مهر تو را دل حزین بافته بر قماش جان

رشته به رشته، نخ به نخ، تار به تار، پو به پو

 

در دل خویش طاهره، گشت و ندید جز تو را

صفحه به صفحه ، لا به لا پرده به پرده، تو به تو

 

دیدگاهتان را بنویسید