پیاده سازی انواع فایل های صوتی

یک تجربه از تسکین درد کمر

یک تجربه
اگر شما هم دچار آسیب دیدگی مهره های ستون فقرات و کمر درد هستید این تجربه را امتحان کنید.
تمرین اول:
۱- ابتدا یک لباس راحت بپوشید.
۲- به پشت روی زمین بخوابید.
۳- پا ها را از زانو خم کرده، به طوری که کف پاهایتان روی زمین باشد.
۴- با هر دو دست زیر پا ها را در ناحیه اتصال به زانو بگیرید و پا ها را به روی شکم خم کنید.
۵- در حالی که پا ها بر روی شکم جمع می باشد با صدای بلند و با مکث از یک تا پانزده بشمارید
۶- پس از رسیدن به عدد پانزده پا ها را به حالت اول بر گردانید و یا کلا باز کنید و نفس بگیرید.
۷- بعد از چند ثانیه استراحت دوباره تمرین را تکرار کنید.
۸- این کار را تا چهار مرتبه تکرار کنید.
۹- اگر در ناحیه کمر درد شدید احساس کردید از انجام تمرین خودداری کنید.
۱۰- اگر درد کمرتان تسکین یافت به مدت یک ماه و روزانه یک بار این تمرین را انجام دهید.
۱۱- بعد از گذشت یک ماه و احساس تسکین در درد کمر به تمرین دوم بپردازید.

تمرین دوم:
۱- به پشت بر روی زمین بخوابید.
۲- پا ها را از زانو خم کنید به طوری که کف پا ها روی زمین قرار گیرد.
۳- با هر دو دست زیر زانوی راست را بگیرید و آن را به طرف شکم بکشید و با مکث از شماره یک تا پانزده بشمارید.
۴- این کار را برای هر یک از دو پا چهار مرتبه و هر بار تا پانزده شماره تکرار کنید.
۵- این تمرین را به مدت یک ماه هر روز یک مرتبه انجام دهید.
۶- بعد از یک ماه احساس تسکین زیادی در درد کمر خواهید کرد. بنابراین به تمرین سوم بپردازید.

تمرین سوم:
۱- به پشت بر روی زمین بخوابید.
۲- پا ها را از زانو خم کنید و کف پا ها را بر روی زمین قرار دهید.
۳- همان طور که کف پا ها بر روی زمین است باسن را بالا دهید به طوری که از روی زمین بلند شود و با مکث از یک تا پانزده بشمارید.
۴- این کار را به مدت یک ما و هر روز یک بار با چهار شماره پانزده تایی انجام دهید.
تذکر مهم: در طول تمرینات باید به مرور ازدرد کمر شما کاسته شده و رو به بهبودی بروید بنابراین اگر احساس کردید که همچنان دچار درد شدید هستید توصیه می شود در هر مرحله که هستید از ادامه تمرین ها خودداری کنید.

پست شده در اجتماعی, فرهنگی, ورزشی با برچسب: , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

Design by saberi564