قانون جاذبه

قانون جذب هر چیز را که شما نیاز دارید به شما میدهد. شادی، سلامتی و ثروت! طبق این قانون شما میتوانید هرگونه میخواهید زندگی کنید. هر کاری را انجام دهید یا هرچه می خواهید داشته باشید. مهم نیست که خواستۀ شما چقدر بزرگ باشد.
در چه جور خانهای دوست دارید زندگی کنید؟
آیا دوست دارید ثروتمند باشید؟
دوست دارید چه شغلی داشته باشید؟
آیا به دنبال موفقیت بیشتر هستید؟
واقعاً چه چیزی میخواهید؟

همۀ ما با قوانین تقریباً یکسان، زندگی خود را رهبری میکنیم. همۀ ساکنین این کرۀ خاکی با نیروی یکسانی به نام قانون جاذبه زندگی میکنند. اینها توسط واقعیت ذاتی تصاویری که شما در ذهنتان دارید به سمت شما جذب میشود. در واقع آنچه در ذهن شما میگذرد را خودتان به سوی خویش جذب میکنید. فکر میکنید چرا یک درصد از جامعه حدود ۹۶ درصد پولی که به دست میآید را در اختیار دارند؟ آیا این یک اتفاق است؟ نه! اتفاقی نیست، بلکه به این صورت طراحی شده است.

سادهترین تعریفی که میتوانیم از جاذبه داشته باشیم این است که خودمان را به صورت یک آهنربا ببینیم و بدانیم که چیزهای دیگر را با نیروی مغناطیس جذب میکنیم.

به زبان سادهتر قانون جاذبه میگوید: دو چیز مشابه همدیگر را جذب میکنند. ولی در واقع ما در سطح افکار حرف میزنیم. ما به عنوان یک انسان در پایبندی افکارمان در مورد چیزهایی که میخواهیم نقش داریم و باید کاملاً در ذهنمان روشن کنیم که چه چیزی میخواهیم. از اینجاست که ما شروع به احضار یکی از بزرگترین قوانین کائنات خواهیم کرد و آن قانون جاذبه است.

قانون جاذبه
________

شما چیزی را که بیشتر به آن فکر میکنید، جذب میکنید. این اصل را میتوان به سه عبارت ساده گفت: افکار به اجسام تبدیل میشوند. چیزی که بیشتر مردم اطلاع ندارند این است که «هر فکر فرکانس خاصی دارد». ما میتوانیم این فکر را اندازه بگیریم. به همین خاطر اگر شما در ذهنتان بارها و بارها به خریدن یک ماشین مدل جدید، به دست آوردن پولی که نیاز دارید، تأسیس یک شرکت، پیدا کردن نیمۀ گمشدۀ خودتان فکر کنید آن وقت آن فرکانس را به طور پیوسته منتشر خواهید کرد. افکار در حال فرستادن سیگنالهای مغناطیسی هستند که امثال خود را به سوی شما جذب میکنند. بنابراین زندگی خودتان را در وفور نعمت ببینید، آن وقت است که آن را جذب میکنید. این همیشه برای هر کسی جواب میدهد. اشکال اینجاست که بیشتر مردم به این فکر میکنند که چه چیزهایی را نمیخواهند و تعجب میکنند که چرا بارها و بارها برایشان رخ میدهد. قانون جاذبه به این اهمیت نمیدهد که شما چه چیز را خوب یا چه چیزی را بد به شمار میآورید یا شما آن چیز را میخواهید یا نمیخواهید. قانون جاذبه به افکار شما جواب میدهد. پس اگر شما یک جا نشستهاید و به کوهی از بدهکاریها نگاه میکنید و احساس بسیار بدی دارید این همان سیگنالی است که دارید به کائنات عرضه میکنید. اگر به بدهکاریها فکر میکنید و احساس بسیار بدی دارید، این همان سیگنالی است که دارید به کائنات عرضه میکنید. شما دارید این را به خودتان اثبات میکنید و در تمام سطوح وجودتان حس میکنید و این چیزی است که بیشتر از همه به دست خواهید آورد. پس هنگامی که شما به چیزی که میخواهید نگاه میکنید و به آن جواب مثبت میدهید، شما دارید یک فکر را فعال میکنید و قانون جاذبه به آن فکر پاسخ میدهد و چیزهایی را برای شما میآورد که همانند آن هستند. ولی وقتی به چیزی نگاه میکنید که آن را نمیخواهید و در وجودتان فریاد مخالفت میزنید، در واقع شما آن را عقب نمیزنید، در عوض شما فکر همان چیزی را که نمیخواهید، فعال میکنید. قانون جاذبه چیزهایی از همین قبیل را در سرراه شما قرار میدهد. کائنات بر پایۀ جاذبه ساخته شده است. همه چیز به جاذبه ختم میشود.
قانون جاذبه همیشه در حال فعالیت است. چه شما آن را بفهمید و باور کنید و چه نفهمید، آن همیشه در حال عمل است. ممکن است شما به گذشته یا به حال یا آینده فکر کنید، ولی چه شما به‌خاطر بیاورید، چه ببینید و چه تصور کنید، به هرحال با این کارتان دارید افکار را فعال میکنید. قانون جاذبه که قدرتمندترین قانون کائنات است به فکر شما پاسخ خواهد داد. عالم خلقت همواره در حال عمل است. هرگاه که شخصی فکری در سر دارد یا در مدتی طولانی یک جور فکر میکند آن شخص در روند خلقت قرار دارد و چیزی در دل آن افکار آشکار خواهد شد. قانون جاذبه میگوید: ما هر چیزی را که شما روی آن متمرکز شوید به شما میدهیم. پس اگر شما در حال شکایت از بد بودن چیزی هستید، آنچه شما خلق میکنید مقدار بیشتری از آن احساس بد است. یعنی وقتی شما روی موضوعی با احساسات شدید متمرکز میشوید باعث میشوید که آن چیز سریعتر از آن رخ دهد. تمرکز بر روی آنچه میخواهید به صورت معجزه برای شما اتفاق میافتد. وقتی شما تمرکز فکری خود را از تمام چیزهایی که نمیخواهید یا از آن میترسید بگیرید و به آنچه که واقعاً میخواهید، فکر کنید به مثبت گرایی روی میآورید. تنها چیزی که شما به خودتان جذب میکنید افکار برجسته و غالبی هستند که آگاهانه و ناخودآگاهانه در ذهنتان دارید. قانونش همین است.

قانون جاذبه
__________

میتوانید مصداق قانون جاذبه را در اجتماع به خوبی ببینید. وقتی میبینید کسی که بیشتر از بیماری حرف میزند خودش بیمار است. وقتی میبینید کسی که بیشتراز ثروت حرف میزند ثروتمند است. قانون جاذبه همه جا در پیرامون شما وجود دارد، فقط باید آن را بشناسید. در واقع تمام چیزهایی را که شما تجربه میکنید به خاطر وجود این قانون جاذبۀ قدرتمند است. فیزیک کوانتوم به این یافته میرسد که میگوید : «شما نمیتوانید جهانی را بدون این که ذهن را با آن تلفیق کنید داشته باشید». در واقع این ذهن است که به هر چیزی که ما میبینیم شکل میدهد. حالا اگر شما این را درک نمیکنید به این معنی نیست که حتماً باید رد کنید. بعضیها الکتریسیته را هم کاملاً درک نمیکنند. یا اصلاً نمیدانند الکتریسیته چه هست. با این حال از دستاوردهای آن استفاده میکنند. آیا شما میدانید طرز کار آن چطور است. شما میتوانید با الکتریسیته غذا هم بپزید. بیشتر مواقع مردم این راز بزرگ را درک میکنند ولی به خاطر افکار منفی که دارند وحشت وجودشان را فرا میگیرد. امروز به صورت علمی ثابت شده که یک فکر مثبت صدها بار قویتر از یک فکر منفی است، پس همین تا حدودی میتواند نگرانی را برطرف کند. رخدادها واقعاً به زمان نیاز دارند، پس باید سعی کنید از افکارتان آگاهی داشته باشید.. افکارتان را به دقت انتخاب کنید و از آن لذت ببرید. برای این که شما شاهکار افکار خودتان هستید. در واقع شما میکلآنژ زندگی خودتان هستید. مجسمهای که شما میسازید در واقع خودتان هستید و این کار را با افکارتان انجام میدهید.

قانون جاذبه
_________

رهبران و رؤسایی که در گذشته این را میدانستند میخواستند قدرت را حفظ کنند و آن را تقسیم نکنند، به همین خاطر مردم را از این راز بیاطلاع نگه میداشتند. مردم به صورت روزمره کار خود را انجام میدادند. برای این که این راز بین تعداد کمی حفظ شده بود. ما در جهانی زندگی میکنیم که از قوانین متعددی مانند قانون گرانش زمین پر شده است. اگر شما از یک ساختمان بلند پایین بیفتید مهم نیست که آدم خوب یا بدی هستید، بلکه حتماً به زمین خواهید خورد. الآن آنچه تمام زندگی شما را در بر گرفته، حتی آنهایی که شما از وجودشان شکایت دارید را خودتان جذب کردهاید. بیشتر ما نادانسته جذب میکنیم. ما فکر میکنیم هیچ کنترلی روی این جریان نداریم. افکار و احساسات ما خودمحور عمل میکنند، در نتیجه همه چیز ناخواسته سر راه ما قرار میگیرد. ممکن است احساس کنید که از حالا به بعد باید مراقب افکارم باشم و این کار سختی خواهد بود. ابتدا همینطور به نظر میآید. افکار شما باعث به وجود آمدن احساسات میشود. احساسات نعمت بزرگی است که به ما داده شده که باعث میشود بفهمیم چه چیزی را جذب میکنیم. بطور کلی دو احساس خوب و بد وجود دارد. ولی شما روی آنها اسمهای متفاوتی میگذارید. چه اسم آن را احساس گناه، چه عصبانیت و چه ناامیدی بگذارید همگی حس یکسان برای شما دارند و احساس خوبی نمیکنید و تمام آنها مثل راهنما میمانند که میگویند آن چیزی که الآن به آن فکر میکنید و آن چیزی که واقعاً میخواهید هم جهت نیستند. اگر احساس خوبی مثل امید، خوشحالی یا عشق دارید، آن حس خوب و احساس مثبت، راهنمایی است که میگوید آن فکر در جهت همان خواست شما قرار دارد. احساسات ما یک مکانیزم ارزیابی برای این است که ما راه درست را میرویم یا نه! روشمان درست است یا غلط! هرچه احساس بهتری داشته باشید جهتگیری شما بهتر است. هرچه احساس بدتری داشته باشید جهتگیری شما اشتباهتر است. وقتی در بین تجربیات متفاوت روزانه خود حرکت میکنید، کاری که شما انجام میدهید افکاری را پدید میآورید که آنها تجربیات آینده شما را برنامهریزی میکنند. از روی احساسی که دارید میتوانید بگویید آیا آن چیزی که دارید به سمتش حرکت میکنید. وقتی به دست میآورید، خوشحالتان میکند یا نه؟ هر آنچیزی که شما دارید احساس میکنید بازتاب کاملی از چیزی است که در روند پدید آمدن است. دقیقاً آن چیزی که احساس میکنید برای شما اتفاق میافتد و نه دقیقاً چیزی که به آن فکر میکنید. به همین خاطر است که اگر کسی صبح با اخم و ناراحتی بیدار شود همینطور هم بد میآورد و تمام روز همانطور پیش میرود.

قانون جاذبه
_________

بعضی‌ها حتی فکر نمیکنند که یک تغییر تازه در احساساتشان میتواند تمام روز را تغییر دهد. اگر یک روز را با خوشی شروع کنید و در یک احساس خوب و پایدار باشید تا وقتی که اجازه ندادهاید چیزی حالتان را تغییر دهد طبق قانون جاذبه موقعیتها و مردمی را جذب میکنید که آن حس خوب را تداوم میبخشند. روزهای خوب، روزهای بعد پول دارها پول دارتر میشوند و فقیرها فقیرتر! اینها همه به خاطر چیزهایی است که این افراد غالباً به طور مستمر احساس میکنند.
دلیل رخ دادن تمام اینها روش به کارگیری این راز است. این راز بزرگ زندگی است. این جواب تمام چیزهایی است که تا کنون بوده است. تمام چیزهایی که هست و تمام آن چیزهایی که خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید