قیمت پیاده سازی

قیمت پیاده سازی فایل صوتی فارسی

۱٫ پیاده سازی فارسی با ویرایش املایی هر ساعت ۴۵ هزار تومان. این نوع پیاده سازی برای مصاحبه هایی مناسب است که متن آنها منتشر نمی‌شود. مثلاً جلسات مصاحبۀ دانشجویی یا پروژه های تحقیق بازار.

۲٫ پیاده سازی فارسی به فارسی با ویرایش املایی و ادبی هر ساعت ۵۵ هزار تومان.

این نوع پیاده‌سازی برای مصاحبه ها، سمینارها و نشست‌هایی که متن آنها منتشر می‌شود مناسب است.
۳٫ قیمت پیاده سازی متون تخصصی پس از دریافت نمونه فایل صوتی تعیین می شود

توضیحات

۱٫ فایل‍های صوتی کمتر از ۳۰ دقیقه معادل ۳۰ دقیقه حساب می شود.
۲٫ استاندارد ما برای هر ساعت پیاده سازی تا ۶۰۰۰ کلمه است. چنانچه تعداد کلمات هر ساعت بیش از این باشد کلا از قرار هر کلمه ۷۵ ریال حساب می شود.
۳٫ قیمت های ذکر شده برای اشخاصی است که پیش‌پرداخت بدهند. سازمان های محترمی که تشریفات پرداخت دارند و هزینه را بعد از انجام کار می‌پردازند به مبالغ فوق ۱۰درصد اضافه می‌شود.
۴٫ قیمت ها خالص بوده و ادارات و ارگان هایی که ملزم به کسر مالیات و هزینه های دیگر هستند، این هزینه ها بر عهده خودشان است
۵٫ .کلیه ی فایل ها کاملاً محرمانه تلقی شده، فقط تا یک ماه پس از تسویه حساب نگهداری می‌شود.
۶٫ فایل های صوتی غیر استاندارد مثل ۳GA, M4A, VYF و امثال آن، هر ساعت ۵ هزار تومان هزینۀ تبدیل به فرمت‌های استاندارد به قیمت های فوق اضافه می‌شود.

قیمت پیاده‌سازی فایل صوتی. فارسی
تایپ صدا,
تایپ صوت,
تبدیل صدا به متن,
تبدیل فایل صوتی به متن,
تبدیل گفتار به نوشتار,
قیمت پیاده سازی صو,
قیمت پیاده سازی فایل صوتی,هزینه تایپ فایل صوتی,هزینه پیاده سازی فایل صوتی,پیاده سازی فایل صوتی,
تایپ فایل شنیداری,تایپ صوتی,
تایپ شنیداری,
تبدیل صوت به متن,

Design by saberi564