قیمت پیاده سازی

قیمت پیاده سازی فارسی

۱- پیاده سازی فایل های صوتی هر ساعت ۴۰ هزار تومان.
۲- ویرایش متن پیاده شده هر ساعت ۲۰ هزار تومان.

قیمت پیاده سازی بر اساس استاندارد های متون فارسی با فونت ۱۴ و برای هر صفحه با ۳۰۰ کلمه برای کسانی که تمایل دارند به صورت کلمه ای پرداخت کنند به شرح زیر است:
۱- پیاده سازی از روی نسخه صوتی عین کلمات گوینده و بدون ویرایش هر کلمه ۵۰ ریال.
۲- پیاده سازی از روی نسخه صوتی با غلط گیری املایی و تبدیل جملات محاوره ای به جملات کتابی هر کلمه ۷۰ ریال
۳- پیاده سازی از روی نسخه صوتی با غلط گیری و ویرایش ادبی و فهرست نویسی هر کلمه ۱۰۰ ریال.
۴- قیمت پیاده سازی متون تخصصی پس از دریافت نمونه فایل صوتی تعیین می شود.
۵- این قیمت ها خالص بوده و ادارات و ارگان هایی که ملزم به کسر مالیات و هزینه های دیگر هستند، این هزینه ها بر عهده خودشان است.

Design by saberi564