میرزا محمد علی صائب تبریزی از شاعران قرن یازدهم است که در عهد صفویه می زیست. وی از طرف شاه عباس دوم به عنوان ملک‌الشعرایی دربار مفتخر شد. گرچه صائب اشعاری هم در قالب قصیده و مثنوی سروده است اما غزلیات وی بیشتر مورد توجه سخن شناسان واقع شده است.

قیمت پیاده سازی فایل صوتی فارسی

۱- پیاده سازی فارسی هر ساعت ۱۸۰هزار تومان

این نوع پیاده سازی برای مصاحبه هایی مناسب است که متن آنها منتشر نمی‌شود. مثلاً جلسات مصاحبۀ دانشجویی یا پروژه های تحقیق بازار.

۲- پیاده سازی فارسی به فارسی با ویرایش املایی و ادبی هر ساعت ۲۴۰هزار تومان
این نوع پیاده‌سازی برای مصاحبه ها، سمینارها و نشست‌هایی است که متن آنها منتشر می‌شود
۳- . قیمت پیاده سازی متون تخصصی پس از دریافت نمونه فایل صوتی تعیین می شود

توضیحات

۱- فایل‍های صوتی کمتر از ۳۰دقیقه معادل ۳۰ دقیقه حساب می‌شود.

۲- به فایل های صوتی کمتر از یکساعت، معادل ده درصد اضافه می‌شود.

۳- استاندارد ما برای هر ساعت پیاده سازی تا ۶۰۰۰ کلمه است. چنانچه تعداد کلمات هر ساعت بیش از این باشد کلاً از قرار هر کلمه ۴۰تومان حساب می‌شود.

۴- قیمت های ذکر شده برای اشخاصی است که پیش‌پرداخت بدهند. سازمان های محترمی که تشریفات پرداخت دارند و هزینه را بعد از انجام کار می‌پردازند به مبالغ فوق ۱۰درصد اضافه می‌شود.

۵- قیمت ها خالص بوده و ادارات و ارگان هایی که ملزم به کسر مالیات و هزینه های دیگر هستند، این هزینه ها بر عهده خودشان است

۶- .کلیه ی فایل ها کاملاً محرمانه بوده، فقط تا یک ماه پس از تسویه حساب نگهداری می‌شود.

این برگه در مردادماه ۱۴۰۱ به روز رسانی شد.