پیاده سازی انواع فایل های صوتی

قیمت پیاده سازی

قیمت پیاده سازی فایل صوتی فارسی۱- پیاده سازی فارسی هر ساعت یکصد هزار تومان

این نوع پیاده سازی برای مصاحبه هایی مناسب است که متن آنها منتشر نمی‌شود. مثلاً جلسات مصاحبۀ دانشجویی یا پروژه های تحقیق بازار.

۲- پیاده سازی فارسی به فارسی با ویرایش املایی و ادبی هر ساعت ۱۲۰هزار تومان

این نوع پیاده‌سازی برای مصاحبه ها، سمینارها و نشست‌هایی است که متن آنها منتشر می‌شود

۳- . قیمت پیاده سازی متون تخصصی پس از دریافت نمونه فایل صوتی تعیین می شود

توضیحات

۱- فایل‍های صوتی کمتر از ۳۰دقیقه معادل ۳۰ دقیقه حساب می‌شود.

۲- به فایل های صوتی کمتر از یکساعت، معادل ده درصد اضافه می‌شود.

۳- استاندارد ما برای هر ساعت پیاده سازی تا ۶۰۰۰ کلمه است. چنانچه تعداد کلمات هر ساعت بیش از این باشد کلاً از قرار هر کلمه ۲۰تومان حساب می‌شود.

۴- قیمت های ذکر شده برای اشخاصی است که پیش‌پرداخت بدهند. سازمان های محترمی که تشریفات پرداخت دارند و هزینه را بعد از انجام کار می‌پردازند به مبالغ فوق ۱۰درصد اضافه می‌شود.

۵- قیمت ها خالص بوده و ادارات و ارگان هایی که ملزم به کسر مالیات و هزینه های دیگر هستند، این هزینه ها بر عهده خودشان است

۶- .کلیه ی فایل ها کاملاً محرمانه بوده، فقط تا یک ماه پس از تسویه حساب نگهداری می‌شود.

این برگه در تیر ماه ۱۳۹۹ به روز رسانی شد.

Design by saberi564