قیمت پیاده سازی

قیمت پیاده سازی فایل صوتی فارسی

۱- پیاده سازی فارسی هر ساعت ۲۸۰هزار تومان

این نوع پیاده سازی برای مصاحبه هایی مناسب است که متن آنها منتشر نمی‌شود. مثلاً جلسات مصاحبۀ دانشجویی یا پروژه های تحقیق بازار.

۲- پیاده سازی فارسی به فارسی با ویرایش املایی و ادبی هر ساعت ۳۸۰هزار تومان
این نوع پیاده‌سازی برای مصاحبه ها، سمینارها و نشست‌هایی است که متن آنها منتشر می‌شود
۳- . قیمت پیاده سازی متون تخصصی پس از دریافت نمونه فایل صوتی تعیین می شود

توضیحات

۱- فایل‍های صوتی کمتر از ۳۰دقیقه معادل ۳۰ دقیقه حساب می‌شود.

۲- به فایل های صوتی کمتر از یکساعت، معادل ده درصد اضافه می‌شود.

۳- استاندارد ما برای هر ساعت پیاده سازی تا ۶۰۰۰ کلمه است. چنانچه تعداد کلمات هر ساعت بیش از این باشد کلاً از قرار هر کلمه ۴۰تومان حساب می‌شود.

۴- قیمت های ذکر شده برای اشخاصی است که پیش‌پرداخت بدهند. سازمان های محترمی که تشریفات پرداخت دارند و هزینه را بعد از انجام کار می‌پردازند به مبالغ فوق ۱۰درصد اضافه می‌شود.

۵- قیمت ها خالص بوده و ادارات و ارگان هایی که ملزم به کسر مالیات و هزینه های دیگر هستند، این هزینه ها بر عهده خودشان است

۶- .کلیه ی فایل ها کاملاً محرمانه بوده، فقط تا یک ماه پس از تسویه حساب نگهداری می‌شود.

این برگه در اردیبهشت ۱۴۰۳ به روز رسانی شد.