برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز چو آتش در درخت افکند گلنار دگر منقل منه آتش میفروز چو نرگس …

بهاریه نوروزی سعدی ادامه مطلب »

بهاریه های نوروزی فرخی ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهـار آید کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید کلید باغ را فردا هـزاران خواستار آید تو لَختی صبر کن چندان که قُمری بر چنار …

بهاریه نوروزی از فرخی ادامه مطلب »