هزار جهد بکردم که سِرِ عشق بپوشم, نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم, شمایل تو بدیدم نه عقل ماندُ نه هوشم. حکایتی ز دهانت به گوشِ جان آمد, دگر …

غزلی از سعدی ادامه مطلب »