پیاده سازی

پیاده سازی چیست؟

تا چند سال قبل معمول بود که خبرنگاران متن مصاحبه های خود را با دست می نوشتند.
استادان برای تهیه کتاب و جزوه وقت زیادی صرف نوشتن می کردند.
دانشجویان برای تهیه مطالب مربوط به پایان نامه های خود وقت زیادی را صرف نوشتن با دست می کردند.
پژوهشگران و نویسندگان مجبور بودند یادداشت های زیادی را تهیه و انبوهی از کاغذ را بایگانی کنند. چه بسا طی انجام این کار ممکن بود چند برگی هم مفقود شود.
امروزه با کمک تکنولوژی و اینترنت کارها تا حد زیادی آسان شده است.
شما عزیزان می توانید به راحتی تمام سخنرانی ها و مصاحبه های دانشجویی و پروژه های ارزیابی بازار و غیره را ضبط کنید و برای تهیه متن به پیاده‌ساز بسپارید.

کار اصلی ما ارائۀ خدمت در این زمینه به شما می باشد.

۱- اگر از اساتید دانشگاه هستید و فرصت تهیه جزوه و کتاب را ندارید مطالب خود را به صورت صوتی ضبط و در اختیار ما قرار دهید تا با کیفیت مطلوب تایپ و دراختیار شما قرار دهیم.
۲- اگر دانشجو هستید و فرصت نوشتن ندارید مطالب استاد را در سر کلاس ضبط کنید و به ما بسپارید تا برایتان تایپ کنیم.
۳- اگر دانشجوی دکترا هستید می توانید مصاحبه های دانشجویی خود را که برای پایان‌نامه تهیه می کنید برای پیاده سازی به ما بسپارید.
۴- اگر مسئول روابط عمومی یکی از ارگان ها هستید و مصاحبه های خود را برای ثبت به صورت متنی نیاز دارید این کار را به ما بسپارید.
۵- ما با رعایت اصول امانتداری فایل های صوتی و شنیداری شما را به صورت متن تایپ کرده و در اختیارتان قرار می دهیم.
فقط کافی است از طریق یکی از راه های تماس اقدام کنید.