همه با افتخار معلول هستند، معلولین، سرافکنده و محروم سید عارف صابری کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی وقتی می‌گویی «معلول» گمانت بر آن است که کسی است روی یک تشک مواج، یا نشسته بر یک ویلچیر، یا با عصایی سفید …

همه با افتخار معلول هستند، معلولین، سرافکنده و محروم ادامه مطلب »